Trang Chủ Đất Đai - Nhà Ở Miễn, giảm tiền sử dụng đất
Miễn, giảm tiền sử dụng đất

I/ Cơ quan có thẩm quyền giải quyết, quyết định: UBND Quận/huyện/thành phố thuộc tỉnh, Phòng tài nguyên và môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Chi cục thuế.

II/ Đối tượng miễn, giảm và điều kiện miễn, giảm:

2.1. Đối tượng được miễn, giảm:

1. Người được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Đ33 Luật Đất đai;

2. Người được Nhà nước cho thuê đất và phải nộp tiền thuê đất theo quy định tại Đ35 Luật đất đai;

3. Người sử dụng đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

4. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo duy định tại Đ87 Luật  Đất đai năm 2003 và Đ45 Nghị định 181/2004/NĐ-CP.

5. Tổ chức kinh tế nhận góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người sử dụng đất hợp pháp bằng tiền không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, hay được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

6. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong các trưởng hợp sau:

- Đất đã sử dụng ổn định được UBND phường, xã, thị trấn (UBND cấp xã) xác nhận không có tranh chấp thuộc 01 trong các trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Đ50 Luật Đất đai năm 2003;

- Hộ gia đình, cá nhân được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất ở trước ngày 15.10.1993 theo quy định của pháp luật về đất đai.

2.2. Điều kiện để được miễn, giảm:

- Đất để xây dựng công trình, kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy định tại K3 NĐ 198/2004/NĐ-CP là diện tích xây dựng kết cấu hạ tầng chung trong khu công nghiệp mà khu công nghiệp không sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh, không giao lại, cho thuê hoặc chuyển nhượng cho người có nhu cầu sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh.

- Quy định về hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất; một số trường hợp cụ thể sau:

+ Đất đang sử dụng ổn định được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận không có tranh chấp thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 50 của Luật Đất đai năm 2003; trong trường hợp đất đã được sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993 không có tranh chấp thì không phân biệt người sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 hoặc là người sử dụng đất sau ngày 15/10/1993 (do nhận chuyển nhượng, thừa kế, hiến tặng...) khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều không phải nộp tiền sử dụng đất;

+ Trường hợp mua thanh lý, hóa giá nhà ở (mua nhà ở) gắn liền với đất ở của các doanh nghiệp Nhà nước, hợp tác xã trước ngày 15/10/1993 quy định tại tiết đ khoản 1 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003 phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm gắn liền với đất.

- Miễn giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tư:

+ Đất giao để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để thực hiện chính sách nhà ở đối với người có công với cách mạng theo pháp luật người có công. 

+ Đối với đất giao để xây dựng ký túc xá sinh viên bằng tiền từ ngân sách nhà nước; đất để xây dựng nhà ở cho người phải di dời do thiên tai; đất xây dựng nhà ở của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; đất xây dựng nhà chung cư cao tầng cho công nhân khu công nghiệp. 

+ Đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh (xã hội hóa) thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao. 

+ Đất ở trong hạn mức giao đất (bao gồm giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

+ Hộ gia đình, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đất đó đã được sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993 mà còn nợ tiền sử dụng đất. 

+ Các trường hợp khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

-  Giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tư:

+ Giảm 50% tiền sử dụng đất đối với đất trong hạn mức đất ở được giao của hộ nghèo. Việc xác định hộ gia đình nghèo nghèo do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

+ Giảm 20% tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất đối với nhà máy, xí nghiệp pohải di dời theo quy hoạch; nhưng diện tích đất được giảm tối đa không vượt quá diện tích tại địa điểm phải di dời.

+ Đất ở trong hạn mức giao đất (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng teho quy định của Thủ tướng Chính phủ.

III/ Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất;

- Giấy cam kết;

- Bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc thuộc đối tượng được miễn giảm tiền sử dụng đất.

IV/ Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

V/ Căn cứ pháp lý:

- Luật đất đai năm 2003,

- Nghị định 181/2004/NĐ-CP,

- Nghị định 198/2004/NĐ-CP,

- Thông tư 117/2004/TT-BTC,

- Thông tư liên tịch 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT.

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp

Công ty luật TNHH Đức Tín và Cộng sự

Điện thoại: 08 222 02931   Mobi: 0937 863 English adopts and uses hentai as a genre of pornography by the commercial sale and marketing of explicit works under big tit milfs this label. Amateur porn has been called one of the most profitable and long-lasting genres of pornography. The stigma of being gay or labeled as such has steadily eroded since the Stonewall riots began the modern American gay rights movement in 1969. The anus has a relatively high concentration of nerve endings and can be an erogenous zone, and the receiver may receive pleasure from external anal stimulation. The term lesbian is also used with regard to sexual identity or sexual behavior, regardless of sexual orientation, or as an adjective to characterize or associate nouns with female homosexuality or same-sex attraction. Facial cum shots are currently regularly portrayed in pornographic films and videos, often as a way to close a scene. BDSM actions can often take place during a specific period of time agreed to by both parties, referred to as play, a scene or a session. Reality Reality pornography refers to real or faked amateur encounters. Sub-genres of Japanese porn Among the various sub-genres of Japanese pornography are the following: Lolicon: This genre involves prepubescent and adolescent girls between the aged of 6-12. Sadomasochism does not imply enjoyment through causing or receiving pain in other situations . Squirt pornography involves women ejaculating. Transsexual people Transman pornography features performers who were born female and who medically transitioned to male. Women in homosexual relationships responded to this designation either by hiding their personal lives or accepting the label of outcast and creating a subculture and identity that developed in Europe and the United States. Clothes wetting: The person is sexually aroused by wetting one clothing or observing another person doing so. This fetish sometimes originates from childhood memories of needing, or of seeing another needing, to urinate. Internal ejaculations, followed by images of semen dripping from the anus, are sometimes depicted in bareback gay pornography, where they are referred to by the term breeding or the reverse money shot. 263

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Đặt Câu Hỏi Cho Chúng Tôi

  • Captcha plugin for Joomla from Outsource Online
     

Tư Vấn Trực Tuyến

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
© Bản quyền 2014 thuộc về Công ty luật Đức Tín & Các Cộng Sự.
P. 1901, Tầng 19, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)222 02931, Số Fax: (08)222 02201, Email: contact@ductin-partners.com
Thiết kế Web Tamviet Tech